Monthly Archives: mars 2021

Skötseldag sön 4 april kl 10 – 14

Enligt beslut på årsmötet bjuder vi in till årets första

SKÖTSELDAG

Söndagen 4 april kl 10 – 14

Samling kl 10 vid brandstationen.

Vi ska huvudsakligen ägna oss åt skogsarbete och röja undan stormfällen.

Alla är välkomna och vi fördelar arbetsuppgifterna så att vi kan hålla ett coronasäkert avstånd. Sätt på dig bra skor och ta med arbetshandskar.

Vi kommer tillhandahålla vatten i småflaskor och vi ber dig att ta med en lättare lunch.

Dagarna innan, främst på lördagen, kommer vi att förbereda inför skötseldagen och därför arbeta med motorsåg i skogen öster om stora ängen. Där ska vi fortsätta med att glesa ut för att frihugga stora gamla ekar, tallar och hålträd av asp och björk. De är värdefulla naturvärdesträd och mår bra av solbelysta stammar.

Hälsningar från styrelsen

 

Skarvjakt

På lördagarna 20:e och 27:e mars avser Södra Skärgårdens Jakt och Viltvårdsförening (SSJVF) att jaga skarv på skären runt Mefjärd.

Under hösten har styrelsen tillsvidare upplåtit jakträtten på skarv till SSJVF under förutsättningarna att jakten:

  • ej stör annat fågelliv än skarv
  • ej stör det rörliga friluftslivet och boende i området
  • ej sker i anslutning till enskilda medlemmars fastigheter
  • följer gällande regler och föreskrifter från stat och länsstyrelse
  • är organiserad av Södra Skärgårds Jakt o Viltvårdsförening
  • har en utsedd jaktledare