Skötseldag sön 4 april kl 10 – 14

Enligt beslut på årsmötet bjuder vi in till årets första

SKÖTSELDAG

Söndagen 4 april kl 10 – 14

Samling kl 10 vid brandstationen.

Vi ska huvudsakligen ägna oss åt skogsarbete och röja undan stormfällen.

Alla är välkomna och vi fördelar arbetsuppgifterna så att vi kan hålla ett coronasäkert avstånd. Sätt på dig bra skor och ta med arbetshandskar.

Vi kommer tillhandahålla vatten i småflaskor och vi ber dig att ta med en lättare lunch.

Dagarna innan, främst på lördagen, kommer vi att förbereda inför skötseldagen och därför arbeta med motorsåg i skogen öster om stora ängen. Där ska vi fortsätta med att glesa ut för att frihugga stora gamla ekar, tallar och hålträd av asp och björk. De är värdefulla naturvärdesträd och mår bra av solbelysta stammar.

Hälsningar från styrelsen