Monthly Archives: april 2021

Mobila återvinningen våren 2021

Nu har SRV gått ut med hur de tänker hantera grovsopshämtningen, i alla fall vårturen. Vi ska alla ha fått ett brev hem i brevlådan om detta också, eller så är det på väg.

Det blir ingen färja som kommer, utan istället ställs en container ut på bryggan där vi själva, var och en, slänger vårt förbrukade materiel i.

Lördag 29/5-söndag 30/5 är lämningsdagarna för vårens grovsopshämtning.

Lämning påbörjas lördag morgon 29/5 när containern är på plats.

På måndag morgon 31/5 hämtas containern igen.

Ingen elektronik, kyl/frys eller farligt avfall får slängas i containrarna.

Inget får på några villkor ställas/lämnas på bryggan utanför containern.

Är containern full när ni anländer måste skräpet tyvärr ovillkorligen åter tas hem.

Hårda bud och inte speciellt kundtillvänt. Vi arbetar fortfarande i någon form av smal förhoppning att de ska ändra sig, men detta gäller nu.

Tidtabell: https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler/mobil-avc-skargarden/turlista-for-mobil-avc?fbclid=IwAR0VGBUiuHdeELn6MEtn5qPorRMBTdBLjaCQx2bX7-Ka_iwh6HYETXaydIU

Sopsortering: https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler/mobil-avc-skargarden/det-har-kan-du-lamna-mobil-avc

Inget Valborgsfirande i år heller

Tyvärr kan vi även i år inte anordna ett gemensamt Valborgsfirande på Mefjärd. De restriktioner som ligger kvar till 2/5 begränsar offentliga och privata sammankomster till 8 personer.

Trots detta önskar vi en trevlig Valborgshelg, vi får njuta av den vaknande vårnaturen i stället.

Hälsningar från Styrelsen