Monthly Archives: maj 2018

Skötseldag 16 juni kl 9-13

Lördagen 16 juni är det dags för årets andra skötseldag. Vi ska göra ängarna fina inför Midsommar och röja sly runt stigen söderut och på Krokholmen. Ta med kratta, grensax eller motorsåg och lämplig skyddsutrustning.

Som vanligt ses vi vid brandstationen kl 9 för arbetsfördelning och avslutar där med korvgrillning från kl 12 som alla är välkomna till, även de som inte arbetar denna dag.

Då vi har tillgång till flistuggen hela dagen skulle vi även behöva en mindre grupp som tar ett eftermiddagspass istället.

Vi skulle vilja be alla att fylla i formuläret om ert deltagande som nås här.

Tack!

 

Snart införs den nya Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps. Du behöver inte göra någonting utan kommer fortsatt finnas med i vårt föreningsregister. Mefjärds Sportstugeförening lagrar uppgifter om föreningens medlemmar och föreningens kunder för att kunna upprätthålla kontakten med dessa och kunna skicka information, kallelser, fakturor etc. Föreningen lagrar också de uppgifter som behövs för att kunna hantera den ekonomiska redovisning som bokföringslagen kräver.

Se förtydligande här.

Du kan närsomhelst kontakta styrelsen om du vill veta vilken information som finns om dig eller vill ha några personuppgifter ändrade.

Vattenanalyser 2018

Provresultaten, som i år omfattar både mikrobiologiska och kemiska analyser, visar att vi har tjänligt vatten i alla våra brunnar! Resultatet för radonvärdet på Mittbrunnen saknas p g a ett tekniskt problem och kommer att uppdateras så fort det är klart.

21/05/2018  Radonvärdet för Mittbrunnen är nu analyserad och ligger som förväntat under gränsvärdet, se kompletterande rapport;

Norra brunnen

Mittenbrunnen

Mittbrunnen radon

Södra Brunnen

Krokholmen