Monthly Archives: maj 2020

Plocka blommor på allmänningarna

Visst blommar det fint på våra öar just nu? Blåsippor, vitsippor, gullvivor och snart även liljekonvaljer. Och om du har tur kan du vid midsommartid hitta sällsynta orkidéer!

För att alla ska kunna uppleva den fina blomsterprakten vill vi be er att inte plocka blommor på allmänningarna, även de som inte är fridlysta eller rödlistade.

Även humlorna, bin och fjärilarna kommer att tacka dig!

Vill du veta mer om skyddet av Sveriges blommor kan du läsa mer om det här.