Monthly Archives: mars 2020

Skötseldagar 2020

Följande datum kommer vi gemensamt ta hand om våra fina öar:

Söndagen 12 april kl 10-14  inkl korvlunch vid brandboden

Lördagen 13 juni kl 11-15  inkl korvlunch vid brandboden

Lördagen 22 augusti kl 13-17 med efterföljande grillning på Vaxholmsbryggan

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till de gemensamma grillningarna, även de som inte har deltagit i skötseldagen.

Medlemsavgift 2020

Enligt beslut på årsmötet 2020 ligger medlemsavgiften kvar på 3.000 kr.

Betala senast 30/4 till föreningens plusgiro 50 49 84 – 6, ange bara tomtnummer som referens.