Monthly Archives: oktober 2019

BORTPLOCKNING AV GAMMAL SJÖKABEL

Under vecka 41 kommer ett företag i uppdrag av Telia plocka upp en gammal sjökabel som inte längre används. Detta sker på Mefjärds östra sida, ungefär i höjd med Södra brunnen. De kommer att arbeta från sjön men även gräva några meter på land.

Hälsningar från styrelsen.