Monthly Archives: mars 2017

Skötseldagar 2017

  • 16/4 kl 10-14, tema röjning av fallna träd och grenar. Ta med såg/motorsåg/skottkärror/arbetshandskar etc. Samling vid Brandstationen. Om vädret tillåter kommer även eldning av ris genomföras.
  • 17/6 kl 9-13, vanligt tema (ängar/bryggor/röjning mm). Skötseldagen avslutas med gemensam korvgrillning på ängen.
  • 12/8 kl 13-17, vanligt tema (ängar/bryggor mm). Skötseldagen avslutas med grillning på västra bryggan.
Nytt för i år är att styrelsen önskar att ni meddelar inför varje skötseldag om ni tänker delta. Ni kan skicka ett mail till styrelsen@mefjard.se för att meddela närvaro och/eller om ni har frågor.
Anledningen till närvarofrågan är att kunna planera arbetsinsatser och fördela resurser, och planera inköp till grillningen. 
Obligatorisk närvaro gäller en dag per år, men ni är, med era familjer, givetvis välkomna på alla skötseldagar. Ju fler vi är vid varje tillfälle desto enklare och roligare blir arbetet.
Om ni inte har möjlighet att delta i något av ovanstående tre tillfällen kan det finnas möjlighet att utföra beting. 
En förutsättning för att beting skall godkännas är att det vid varje enskilt tillfälle/år är överenskommet med styrelsen i förväg.

Ny årsavgift

Stämman beslutade att ny årsavgift är 1500 kr/år och fastighet . Avgiften skall vara inbetald senast 30/4 2017 på plusgiro 504984-6. Ange fastighetsbeteckning (inte namnet på personen som för över pengarna) tack!

Gökunge hittades på Notholmen

I höstas hittade vi en död fågel utanför vårt hus på Notholmen.
Troligen hade den flugit in i ett fönster. Visade sig vara en gök,
som vi valde att bevara med hjälp av en konservator. Skickade
ett foto på den uppstoppade fågeln till jourhavande biolog på
Naturhistoriska riksmuseet, som gav följande kommentar:
”Konservatorn har rätt i att det är en juvenil (ung) gök. Vuxna hannar är grå, med ett helgrått bröst som har en skarp kant mot en tvärbandad buk. Vuxna honor är antingen rödbruna eller mer hanlikt grå. I det senare fallet har de dock rostgult på hals och bröst. Ungfåglar (juvenila) har brungrå dräkt. De är strimmiga även på hals och huvud. På ryggen har de små vita bräm (franskanter) på fjädrarna. Vingarna har även inslag av brunt. Ungfåglar har även en vit nackfläck.”
Gunnar Huss

Årsmöte 2017

Välkommen till årsmötet, onsdag den 22 mars kl 18.00 på Södergården, Götgatan 37 NB.

Mötet börjar med sedvanliga årsmötesförhandlingar, efter förhandlingarna kommer Tom Arnbom att berätta om WWF:s arbete med miljön i Östersjön och skärgården, därefter avslutar vi med förtäring. Styrelsen hälsar samtliga medlemmar varmt välkomna!