Policy för bildhantering

I samband med våra gemensamma aktiviteter kan det förekomma, att vi tar foton och filmer som vi publicerar på hemsidan eller i vår slutna facebookgrupp. Detta gör vi för att skapa gemensamma minnen och för att animera andra medlemmar att deltaga i kommande aktiviteter. 

I de fallen där personer kan identifieras på bilderna eller i filmerna stödjer vi oss på interessavvägning som rättslig grund. Det innebär att den som kan identifieras på bilden eller filmen har rätten att begära att bilden ska tas bort (art 17 GDPR). Den som har en sådan invändning eller generellt inte vill synas på bild eller film ska höra av sig till webmastern.