Monthly Archives: juli 2019

Vattenanalyser Norra brunnen juli 2019

Tyvärr hjälpte inte de rekommenderade åtgärden för att få radonvärdet på Norra brunnen under gränsvärdet på 1.000 Bq/l. Värdet i vattnet taget direkt efter tratten ligger på 1.140 Bq/l (prov 1), provet taget ur öppen hink direkt på plats ligger på 1.050 Bq/l (prov 2), dvs marginellt över gränsvärdet.

Radon i vatten varken smakar eller luktar och är inte farligt att dricka. Då radon är en gas sjunker halten i vattnet när det kommer i kontakt med luften. ”Lufta” gärna vattnet utomhus innan användning.

Citat Strålskyddsmyndigheten:
”De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid och konsumerat en mindre mängd vatten. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga.”.

Välkomna till MEFJÄRDSJOGGEN 2019

Lördag 6 juli från kl 11.00

Den 6 juli samlas vi, gammal som ung, på midsommarängen för årets upplaga av Mefjärdsjoggen! Ta chansen att tillsammans med vänner gå eller springa över vår vackra ö. Nytt för i år är stavgångsklassen som startar 15 minuter efter löparklasserna!

Efter loppet samlas vi för en gemensam Picnic och njuter av sommaren.

Du tar själv med det du vill äta och dricka.

Kort bana, 400 m, startar kl 11.00

Medel bana, ca 3 km, kl 11.15

Lång bana, ca 6 km, kl 11.15

Stavgång, ca 3 km, kl 11.30

Självklart är du välkommen på picknick även om du inte deltagit i loppet.

För att underlätta det administrativa får du gärna föranmäla dig till Sara på mail saral@kth.se men anmälan på plats går självklart lika bra!

Vattenanalyser 2019

Årets vattenanalyser visar tjänligt vatten med vissa anmärkningar i Mittenbrunnen, Södra brunnen och Krokholmsbrunnen. Tyvärr ligger Norra brunnens radonvärden strax över gränsvärdet för tjänligt dricksvatten. Brunnsgruppen har, på inrådan av vår leverantör vidtagit några åtgärder för att uppnå en godkänd nivå. Fram till dess sitter ett anslag vid brunnen med informationen och en rekommendation för att reducera halten till dess att vi har löst problemet. Vi återkommer när det nya provresultatet har kommit.

Övriga provresultaten:

Mittenbrunnen

Södra brunnen

Krokholmen