Monthly Archives: april 2020

Skötseldag och Valborg inställda!

På grund av det rådande läget med Covid-19(Corona) pandemin känner vi oss tyvärr tvungna att ställa in den för kommande söndag (12/4) planerade Skötseldagen och även Valborgsfirandet 30/4.
Sköt om er!
Bästa hälsningar från styrelsen.