Monthly Archives: oktober 2021

Reparationsarbeten Västra bryggan

Vår ”Västra brygga”, alltså träbryggan i anslutningen av Waxholmsbryggan, är i väldigt dåligt skick och kommer, enligt årsmötesbeslut, genomgå en omfattande reparation.
Från vecka 47 (22/11) fram till jul kommer därför bryggan inte vara tillgänglig då reparationsarbeten kräver stora maskiner och förtöjning av pråm.
Trafikeringen av Waxholmsbryggan påverkas inte.
Vänliga hälsningar från styrelsen.