Insamling

Länk till Initiativ Utö

Mefjärds eget Swishnummer till Initiativ Utö är

123 598 55 36

Bg-nummer är 5295-7461

Här är ett utdrag från Initiativ Utös hemsida:

Vi vill hjälpa till att återställa balansen i Östersjön. Det gör vi genom att:

  • Anlägga fler våtmarker och öppna vattenvägar.
  • Utveckla Utö som testbädd för marin forskning och utveckling.
  • Erbjuda elever från grundskola och universitet tillgång till testbädden
  • Arbeta för att vår IU-modell får spridning så att mångfalt fler Östersjöinitiativ sjösätts.

Hållbarhet i praktiken:

Initiativ Utö bildades för att hjälpa Östersjön att hitta balansen igen. På Utö driver vi sedan 2015 fyra våtmarker, var och en med sin unika karaktär. Vi erbjuder också Utös marina miljö för forskning och utveckling av nya produkter och tjänster. Till exempel bedriver KTH forskning på Utö om vattenrening, om hur man kan utvinna fosfor ur vatten och bottensediment, om hur sensorer kan skicka data i realtid. Nya metoder för att rena havet och odla i det. Tillsammans med KTH har vi tagit fram en modell för hur man går tillväga för att återställa en Östersjö i balans. Varje steg, från att identifiera till att driva ett initiativ, har ett tydligt beslutsträd och är ett redskap för att optimera resultaten och för att skala upp effekten av insatserna för en levande Östersjö. Fyra våtmarker kan bli fyra tusen. Eller fler.

Allt under vårt motto – Hållbarhet i praktiken.