Monthly Archives: juli 2016

Bäverbesök på Mefjärd?

Några dagar före midsommar såg Ann att tre små aspar nere vid stranden hade blivit fällda. En av asparna låg kvar men två var borta. Vid närmare inspektion av de kvarstående stubbarna kunde man se att asparna blivit avgnagda. Vi tyckte det såg ut som bävergnag och två tillkallade grannar ansåg också att det såg ut som om en bäver gnagt av träden.

Bävrar kan vistas i saltvatten men är beroende av tillgång till sötvatten. Bävrar finns längs norska västkusten och likaså längs de svenska väst- och ostkusterna. De lever då i regel vid åmynningar där de har nära till sötvatten. Bäverungar vistas cirka två år hos sina föräldrar, men stöts sedan bort och får söka sig egna revir.

Enligt uppgift skall det finnas en bäverfamilj vid en åmynning i Söderviken på Ornö. Den bäver som besökt Mefjärd är förmodligen en ungbäver som stötts bort från familjen i Söderviken. Under sitt sök efter en plats för att etablera en egen bosättning har den då passerat Mefjärd.

Ann och Nils Egberg, 1:33