Monthly Archives: november 2019

Vinterbrunnar

Efter flera frostnätter den senaste tiden har brunnsgruppen nu förberett brunnarna för vintersäsongen.

Mellanbrunnen har kopplats om så att vattnet inte går via filtren och det kan därför vara lite missfärgat. Vattnet är godkänt med anmärkning.

Krokholmsbrunnen har också kopplats om så att vattnet inte passerar genom filtren, det innebär att det vattnet är OTJÄNLIGT.

Norra brunnen har nu påkopplade frostvakter och värmekabel i utloppsröret.. Filtren i den byttes i mitten av oktober så vår förhoppning är att den även denna vinter ska leverera gott vatten.