Monthly Archives: april 2023

Skötseldagen framflyttad

Styrelsen har beslutat att flytta på den planerade Skötseldagen. Just nu ligger det fortfarande en del snö i skogen och ängar och stigarna är blöta. Att köra med flismaskinen och gräsklipparen skulle lämna djupa spår och skador.

Nytt datum enligt följande: