Skötseldagar 2017

  • 16/4 kl 10-14, tema röjning av fallna träd och grenar. Ta med såg/motorsåg/skottkärror/arbetshandskar etc. Samling vid Brandstationen. Om vädret tillåter kommer även eldning av ris genomföras.
  • 17/6 kl 9-13, vanligt tema (ängar/bryggor/röjning mm). Skötseldagen avslutas med gemensam korvgrillning på ängen.
  • 12/8 kl 13-17, vanligt tema (ängar/bryggor mm). Skötseldagen avslutas med grillning på västra bryggan.
Nytt för i år är att styrelsen önskar att ni meddelar inför varje skötseldag om ni tänker delta. Ni kan skicka ett mail till styrelsen@mefjard.se för att meddela närvaro och/eller om ni har frågor.
Anledningen till närvarofrågan är att kunna planera arbetsinsatser och fördela resurser, och planera inköp till grillningen. 
Obligatorisk närvaro gäller en dag per år, men ni är, med era familjer, givetvis välkomna på alla skötseldagar. Ju fler vi är vid varje tillfälle desto enklare och roligare blir arbetet.
Om ni inte har möjlighet att delta i något av ovanstående tre tillfällen kan det finnas möjlighet att utföra beting. 
En förutsättning för att beting skall godkännas är att det vid varje enskilt tillfälle/år är överenskommet med styrelsen i förväg.