Category Archives: Nyheter

Midsommar och annat smått & gått

Sommaren verkar ha anlänt med full kraft!

Tyvärr kan vi konstatera att det blir ytterligare en sommar utan traditionellt midsommarfirande på Mefjärd. Med hänsyn till rekommendationer, restriktioner och fortsatt smittospridning som råder så är det inte ansvarsfullt att samlas så många som vi brukar vara. Särskilt inte med den typ av nära och lustfylld samvaro som midsommarlekar och dans innebär.

Vi siktar på en grillafton i samband med skötseldagen  den 21 augusti istället!

Skötseldag nummer 2 (19 juni)  närmar sig med stormsteg och anslag/inbjudan kommer upp inom kort.

Den nyligen genomförda grovsophämtningen gick utmärkt och vi kämpade med att hålla avstånd och inte stå i kö alla samtidigt. Men med den, som vanligt, stora arbetsviljan och höga närvaron så blev det ändå kö stundtals, men mangrant utrustade med munskydd så genomfördes det så Corona-säkert som det går.
Enda plumpen får nog sägas gälla några tydligt förbjudna saker som ändå ställts dit. Några kassar med tomglas, en brandsläckare och en brädhög (delvis uppsågad i småbitar och därmed tog evigheter att bära ombord), som dessutom innehöll en del tryckimpregnerat virke. Ingen gav sig till känna och för att inte högen skulle bli liggande så tog några driftiga personer med sig ett lass och lade på brasan. Men….tryckimpregnerat  får inte eldas upp utan måste tas till återvinningscentralerna. Vill man slänga saker på centralerna i Haninge så kan man rekvirera ett passerkort från SRV.
Så ni som la ert tryckta virke på bryggan ombeds att snarast hämta hem det från Valborgsbrasan på Stora ängen. Tack på förhand!

Vi ses i sommar!
Vänliga hälsningar

Torbjörn Nordström
Ordförande
0707503211

Mobila återvinningen våren 2021

Nu har SRV gått ut med hur de tänker hantera grovsopshämtningen, i alla fall vårturen. Vi ska alla ha fått ett brev hem i brevlådan om detta också, eller så är det på väg.

Det blir ingen färja som kommer, utan istället ställs en container ut på bryggan där vi själva, var och en, slänger vårt förbrukade materiel i.

Lördag 29/5-söndag 30/5 är lämningsdagarna för vårens grovsopshämtning.

Lämning påbörjas lördag morgon 29/5 när containern är på plats.

På måndag morgon 31/5 hämtas containern igen.

Ingen elektronik, kyl/frys eller farligt avfall får slängas i containrarna.

Inget får på några villkor ställas/lämnas på bryggan utanför containern.

Är containern full när ni anländer måste skräpet tyvärr ovillkorligen åter tas hem.

Hårda bud och inte speciellt kundtillvänt. Vi arbetar fortfarande i någon form av smal förhoppning att de ska ändra sig, men detta gäller nu.

Tidtabell: https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler/mobil-avc-skargarden/turlista-for-mobil-avc?fbclid=IwAR0VGBUiuHdeELn6MEtn5qPorRMBTdBLjaCQx2bX7-Ka_iwh6HYETXaydIU

Sopsortering: https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler/mobil-avc-skargarden/det-har-kan-du-lamna-mobil-avc

Inget Valborgsfirande i år heller

Tyvärr kan vi även i år inte anordna ett gemensamt Valborgsfirande på Mefjärd. De restriktioner som ligger kvar till 2/5 begränsar offentliga och privata sammankomster till 8 personer.

Trots detta önskar vi en trevlig Valborgshelg, vi får njuta av den vaknande vårnaturen i stället.

Hälsningar från Styrelsen

Skötseldag sön 4 april kl 10 – 14

Enligt beslut på årsmötet bjuder vi in till årets första

SKÖTSELDAG

Söndagen 4 april kl 10 – 14

Samling kl 10 vid brandstationen.

Vi ska huvudsakligen ägna oss åt skogsarbete och röja undan stormfällen.

Alla är välkomna och vi fördelar arbetsuppgifterna så att vi kan hålla ett coronasäkert avstånd. Sätt på dig bra skor och ta med arbetshandskar.

Vi kommer tillhandahålla vatten i småflaskor och vi ber dig att ta med en lättare lunch.

Dagarna innan, främst på lördagen, kommer vi att förbereda inför skötseldagen och därför arbeta med motorsåg i skogen öster om stora ängen. Där ska vi fortsätta med att glesa ut för att frihugga stora gamla ekar, tallar och hålträd av asp och björk. De är värdefulla naturvärdesträd och mår bra av solbelysta stammar.

Hälsningar från styrelsen

 

Skarvjakt

På lördagarna 20:e och 27:e mars avser Södra Skärgårdens Jakt och Viltvårdsförening (SSJVF) att jaga skarv på skären runt Mefjärd.

Under hösten har styrelsen tillsvidare upplåtit jakträtten på skarv till SSJVF under förutsättningarna att jakten:

  • ej stör annat fågelliv än skarv
  • ej stör det rörliga friluftslivet och boende i området
  • ej sker i anslutning till enskilda medlemmars fastigheter
  • följer gällande regler och föreskrifter från stat och länsstyrelse
  • är organiserad av Södra Skärgårds Jakt o Viltvårdsförening
  • har en utsedd jaktledare

Brunnar – vintern är här

Brunnsgruppen har nu ställt om brunnarna för vintersäsongen.

Filtren på Mellanbrunnen och Krokholmsbrunnen är bortplockade. Det betyder att vattnet från Mellanbrunnen kan vara lite missfärgat, det är dock godkänt med anmärkningar.

Vattnet från Krokholmsbrunnen är däremot OTJÄNLIGT.