Category Archives: Nyheter

Skötseldag sön 4 april kl 10 – 14

Enligt beslut på årsmötet bjuder vi in till årets första

SKÖTSELDAG

Söndagen 4 april kl 10 – 14

Samling kl 10 vid brandstationen.

Vi ska huvudsakligen ägna oss åt skogsarbete och röja undan stormfällen.

Alla är välkomna och vi fördelar arbetsuppgifterna så att vi kan hålla ett coronasäkert avstånd. Sätt på dig bra skor och ta med arbetshandskar.

Vi kommer tillhandahålla vatten i småflaskor och vi ber dig att ta med en lättare lunch.

Dagarna innan, främst på lördagen, kommer vi att förbereda inför skötseldagen och därför arbeta med motorsåg i skogen öster om stora ängen. Där ska vi fortsätta med att glesa ut för att frihugga stora gamla ekar, tallar och hålträd av asp och björk. De är värdefulla naturvärdesträd och mår bra av solbelysta stammar.

Hälsningar från styrelsen

 

Skarvjakt

På lördagarna 20:e och 27:e mars avser Södra Skärgårdens Jakt och Viltvårdsförening (SSJVF) att jaga skarv på skären runt Mefjärd.

Under hösten har styrelsen tillsvidare upplåtit jakträtten på skarv till SSJVF under förutsättningarna att jakten:

  • ej stör annat fågelliv än skarv
  • ej stör det rörliga friluftslivet och boende i området
  • ej sker i anslutning till enskilda medlemmars fastigheter
  • följer gällande regler och föreskrifter från stat och länsstyrelse
  • är organiserad av Södra Skärgårds Jakt o Viltvårdsförening
  • har en utsedd jaktledare

Brunnar – vintern är här

Brunnsgruppen har nu ställt om brunnarna för vintersäsongen.

Filtren på Mellanbrunnen och Krokholmsbrunnen är bortplockade. Det betyder att vattnet från Mellanbrunnen kan vara lite missfärgat, det är dock godkänt med anmärkningar.

Vattnet från Krokholmsbrunnen är däremot OTJÄNLIGT.

Mefjärdsjoggen 11 juli från kl 15

Välkomna till MEFJÄRDSJOGGEN 2020 med Corona anpassning

Lördag 11 juli från kl 15.00

Den 11 juli samlas vi, på ett säkert sätt, på midsommarängen för årets upplaga av Mefjärdsjoggen! Ta chansen att tillsammans med vänner gå eller springa över vår vackra ö. För att undvika trängsel kommer vi tillämpa individuell start (lottade starttider) samt starta korta och långa banan åt olika håll. Tyvärr har vi inte möjlighet att genomföra en promenadklass med stavar detta år.

Kort bana, 400 m, startar kl 15.00

Medel bana, ca 3 km, ca kl 15.10 (start norrut)

Lång bana, ca 6 km, ca kl 15.10 (start söderut)

För att undvika trängsel på ängen ber vi alla åskådare och deltagare i hejarklackar att sprida ut sig utmed banan samt säkerställa behörigt avstånd till de tävlande.

För att underlätta det administrativa får du gärna föranmäla dig till Sara på mail saral@kth.se men anmälan på plats går självklart lika bra!