Årets första skötseldag

Välkomna till årets första skötseldag!

De två andra skötseldagarna är lördagen 18/6 och lördagen 20/8.