Medlemsavgift 2020

Enligt beslut på årsmötet 2020 ligger medlemsavgiften kvar på 3.000 kr.

Betala senast 30/4 till föreningens plusgiro 50 49 84 – 6, ange bara tomtnummer som referens.