Skogen

I slutet av maj 2019 gjorde två specialister från Skogsstyrelsen ett fältbesök på våra öar.  Katrine Andersson, Skogskonsulent och Stefan Eklund, Naturvårdsspecialist hade sällskap av Torbjörn Nordström och Doris Beling från styrelsen.

Resultatet blev en Grönområdesplan för öarna Mefjärd, Krokholmen och Notholmen.

Sedan tidigare hade vi två områden på Mefjärd som var registrerade med höga naturvärden, dessa blir nu utvidgade och ett till område adderas. Dessutom registreras ett nytt område med höga naturvärden på Notholmen.

Här kan ni ta del av dokumenten:

Grönområdesplan

Områdeskartor

Naturvärden Notholmen

Nyckelbiotop Mefjärd