uppdaterad information om stödet för Skötsel av biologiskt kulturarv

På medlemssidornas flik under rubriken ”Skogen” hittar ni en uppdaterad information om stödet vi kan få för att sköta utvalda delar av vår gemensamma skog.

Klicka här.