Tjänligt vatten i alla brunnar!

Nu har vi fått tjänligt vatten även i Norra brunnen! Halterna av bly (som var det stora problemet) är nu nere på så låg nivå att de ej är mätbara.
Krokholmsbrunnens tidigare bakterieproblem har vi löst med filter och ger nu ett mycket bra vatten. Filtren kommer sitta fram till november men måste sedan tas bort pga frysrisken.