Nytt Mefjärdsinfo och nya vattenprover inlagda

Mefjärdsinfo maj 2021 och årets vattenprover hittar ni nu på medlemssidorna.

Dessutom årsmötesprotokollet 2021 och verksamhetsberättelsen 2020.