Grovsopsbåten kommer lördagen 10/6 kl 10-11

Lördagen 10 juni är det dags för grovsopsbåten (mobil återvinningscentral i skärgården). Redan helgen innan kan ni ställa fram det ni vill slänga, skyltar var soporna ska ställas kommer att finnas. Läs mer hur du sorterar ditt avfall på SRVs hemsida.

Några regler:

  • packa inte i papperspåsar!
  • de som har sopor att slänga ska vara närvarande när båten kommer

Grovsopsbåten återkommer lördagen 19/8.