Eldning

Efter ansökan har Södertörns Miljö- och Hälsovårdsförbund har 2011-11-03 beviljat Mefjärds Sportstugeförening dispens från förbudet att elda avfall på öarna Mefjärd, Krokholmen och Notholmen. Detta under förutsättning att eldningen i huvudsak är begränsad till fören-ingens gemensamma vår- och höströjningsveckor, sker under goda väderleks- och vindförhållanden och att den sker i samråd med Söder-törns brandförsvarsförbund, så att det inte råder eldningsförbud enligt Räddningstjänsten samt att de får besked om när eldning skall ske.

Om ni vill elda på tomten måste ni alltså göra en telefonanmälan samma dag som eldningen skall ske (men innan den påbörjas) till Södertörns brandförsvarsförbund telefon 08-721 22 00. Uppge tomt-nummer (och om nödvändigt beslutets diarienummer 2011-467-2).

Dispensen är förenad med ansvar – tänk på att ha släckmateriel framme och se till att eftersläcka ordentligt innan ni lämnar elden utan uppsikt important source.