Styrelsen

Styrelsen enligt beslut på årsmötet 14 mars 2018:

Ordförande                      Torbjörn Nordström (1:43)

Viceordförande                Peter Ubrig (1:58)

Sekreterare                      Carina Rosén (1:28)

Ledamot                          Daniel Berglind (1:52)

Ledamot                          Doris Beling (1:19)

Ledamot                          Stefan Carlsson (1:26)

Om du vill kontakta styrelsen, klicka här.