Snart införs den nya Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps. Du behöver inte göra någonting utan kommer fortsatt finnas med i vårt föreningsregister. Mefjärds Sportstugeförening lagrar uppgifter om föreningens medlemmar och föreningens kunder för att kunna upprätthålla kontakten med dessa och kunna skicka information, kallelser, fakturor etc. Föreningen lagrar också de uppgifter som behövs för att kunna hantera den ekonomiska redovisning som bokföringslagen kräver.

Se förtydligande här.

Du kan närsomhelst kontakta styrelsen om du vill veta vilken information som finns om dig eller vill ha några personuppgifter ändrade.