Sälbilder från havsområdet utanför Mefjärd/Fjärdlång

Foto: Mikael Eriksson