Mobiltäckningskartläggning

Meddelande från Länsstyrelsen:

”Vi har publicerat en uppdatering av mobiltäckningskartläggningen på Täckningskollens hemsida, där allmänheten har möjlighet att se täckningen från just sin operatör. Mätningarna fortsätter till årsskiftet. Därefter ska projektet slutrapproteras.
Täckningskollens hemsida för kommunmätningar: http://tackningskollen.se/pro/