Category Archives: Nyheter

BORTPLOCKNING AV GAMMAL SJÖKABEL

Under vecka 41 kommer ett företag i uppdrag av Telia plocka upp en gammal sjökabel som inte längre används. Detta sker på Mefjärds östra sida, ungefär i höjd med Södra brunnen. De kommer att arbeta från sjön men även gräva några meter på land.

Hälsningar från styrelsen.

Information om grovsophämtning

Ni som har varit med de senaste gångerna vet att personalen ombord har påtalat att det har varit för mycket byggmaterial på vår brygga. Det brukar lösa sig, i våras blev vi av med allt material, men gången innan fick vi bära det som var kvar till Majbrasan.

Vi har pratat med SRV om regelverket.

Den mobila återvinningen är endast avsett för avfall från privathushåll och det är samma regler som för återvinningsstationerna.

https://www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/

https://www.srvatervinning.se/Privat/Har/Mobil_avc/

 Det finns inte så mycket vägledning avseende mängd utan de hänvisar till ”sunt förnuft”.

 Följande kan ej lämnas:

Gasflaskor och gastuber, Luftvärmepumpar, Båtar, svenska flaggor, Rökdetektorer, Fyrverkerier och smällare, Nödraketer och nödbloss, Sprängämnen, Vapen och ammunition
https://www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/Avfall-vi-ej-tar-emot/

 Om avfallet lämnas i förväg tänk på att

 • Märka allt avfall med sortering
  • Brännbart
  • Färgat / Ofärgat glas
  • Elektronik
  • Metall
  • Farligt avfall

 

 • Paketera avfallet väl så
  • förpackningen inte blir förstörd av regn
  • så ingen kan skada sig när det bärs ombord
 • Luta inte avfallet mot staketet vid bryggan
 • Om du själv inte kan närvara, se till att någon är på plats för att bära ombord ditt avfall och märk avfallet med

 

Om man har mycket byggavfall så kan man anlita Ö transporter som hämtar från egna bryggan och Söderorts kran & transport som transportera avfallet till återvinningscentralen.

Ö Transporter

Containers upp till 30m³. Färja med lastkapacitet 65 ton. Snabbgående båtar, kapacitet 3 ton med kran. Transporter byggvaror, jord, grus, sand, byggavfall, fordon, sophämtning mm. Pålning, muddring och bryggarbeten. Minigrävare, minidumper. Sophämtning, slamsugning. Sjö- och landtransporter.

Besöksadress Mästerlotsens väg 1, Dalarö

Telefon 08 501 50625

Mobil 070 624 0084

Fax 08 501 50217

 

Söderorts kran & transport

Diverse kranbilsjobb Maskin- och materialtransporter med lastbil och sophämtning med ”Dalarösäcken”.

Besöksadress Nämndövägen 23, Dalarö

Mobil 070 454 17 23

Epost info@soderortskran.se

Årets sista skötseldag 17 augusti kl 13-17

Samling vid brandstationen som vanligt. Start kl 13. Ta med grensax, kratta, skottkärra och ev motorsåg. Ett tips är att klä sig i långbyxor och kängor/stövlar.

Vi ska bland annat röja sly, tugga flis, klippa diken, reparera Östra bryggan och kratta ängarna.

Efter avslutat arbete blir det gemensam grillning på Västra bryggan, dit alla är välkomna, även de som inte deltagit under dagen!

OSA senast 10 augusti, för skötseldagen, klicka här: Skötseldagsanmälan.

OSA för grillkvällen, klicka här: Grillkvällanmälan.

Välkomna!

Vattenanalyser Norra brunnen juli 2019

Tyvärr hjälpte inte de rekommenderade åtgärden för att få radonvärdet på Norra brunnen under gränsvärdet på 1.000 Bq/l. Värdet i vattnet taget direkt efter tratten ligger på 1.140 Bq/l (prov 1), provet taget ur öppen hink direkt på plats ligger på 1.050 Bq/l (prov 2), dvs marginellt över gränsvärdet.

Radon i vatten varken smakar eller luktar och är inte farligt att dricka. Då radon är en gas sjunker halten i vattnet när det kommer i kontakt med luften. ”Lufta” gärna vattnet utomhus innan användning.

Citat Strålskyddsmyndigheten:
”De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid och konsumerat en mindre mängd vatten. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga.”.

Välkomna till MEFJÄRDSJOGGEN 2019

Lördag 6 juli från kl 11.00

Den 6 juli samlas vi, gammal som ung, på midsommarängen för årets upplaga av Mefjärdsjoggen! Ta chansen att tillsammans med vänner gå eller springa över vår vackra ö. Nytt för i år är stavgångsklassen som startar 15 minuter efter löparklasserna!

Efter loppet samlas vi för en gemensam Picnic och njuter av sommaren.

Du tar själv med det du vill äta och dricka.

Kort bana, 400 m, startar kl 11.00

Medel bana, ca 3 km, kl 11.15

Lång bana, ca 6 km, kl 11.15

Stavgång, ca 3 km, kl 11.30

Självklart är du välkommen på picknick även om du inte deltagit i loppet.

För att underlätta det administrativa får du gärna föranmäla dig till Sara på mail saral@kth.se men anmälan på plats går självklart lika bra!

Vattenanalyser 2019

Årets vattenanalyser visar tjänligt vatten med vissa anmärkningar i Mittenbrunnen, Södra brunnen och Krokholmsbrunnen. Tyvärr ligger Norra brunnens radonvärden strax över gränsvärdet för tjänligt dricksvatten. Brunnsgruppen har, på inrådan av vår leverantör vidtagit några åtgärder för att uppnå en godkänd nivå. Fram till dess sitter ett anslag vid brunnen med informationen och en rekommendation för att reducera halten till dess att vi har löst problemet. Vi återkommer när det nya provresultatet har kommit.

Övriga provresultaten:

Mittenbrunnen

Södra brunnen

Krokholmen

 

Valborg 2019

Valborgsbrasan kommer tändas kl 21 på Valborgsmässoafton (30 april).

Vi firar traditionsenligt med vårsånger och Bojlers bål.

Välkomna!