Category Archives: Livet på ön

Våra brunnar

Vi har då och då problem med för höga halter av radon, bakterier och metall i våra brunnar, vilket kan göra vattnet otjänligt. Här publicerar vi fortlöpande de analyser som görs på vattnet, så fort vi gör några.

Håll alltid utkik efter anslag vid respektive brunn samt i väntkuren vid Waxholmsbryggan.

Vattenanalyser

Minkfällor

Föreningen har minkfällor som medlemmarna kan låna. Dessa finns i brandstationen och där finns det även en lista där man kan markera att man lånat en fälla. Fällorna är numrerade.