Category Archives: Livet på ön

Vattenanalyser 2018

Provresultaten, som i år omfattar både mikrobiologiska och kemiska analyser, visar att vi har tjänligt vatten i alla våra brunnar! Resultatet för radonvärdet på Mittbrunnen saknas p g a ett tekniskt problem och kommer att uppdateras så fort det är klart.

21/05/2018  Radonvärdet för Mittbrunnen är nu analyserad och ligger som förväntat under gränsvärdet, se kompletterande rapport;

Norra brunnen

Mittenbrunnen

Mittbrunnen radon

Södra Brunnen

Krokholmen

 

Postadresser

Så skriver du om du vill adressändra eller skicka post till Mefjärd:

Namn

Mefjärd följt av slutsifforna i tomtnumret (tex Mefjärd 12)

130 55 Ornö

Eldning

Efter ansökan har Södertörns Miljö- och Hälsovårdsförbund har 2011-11-03 beviljat Mefjärds Sportstugeförening dispens från förbudet att elda avfall på öarna Mefjärd, Krokholmen och Notholmen. Detta under förutsättning att eldningen i huvudsak är begränsad till fören-ingens gemensamma vår- och höströjningsveckor, sker under goda väderleks- och vindförhållanden och att den sker i samråd med Söder-törns brandförsvarsförbund, så att det inte råder eldningsförbud enligt Räddningstjänsten samt att de får besked om när eldning skall ske.

Om ni vill elda på tomten måste ni alltså göra en telefonanmälan samma dag som eldningen skall ske (men innan den påbörjas) till Södertörns brandförsvarsförbund telefon 08-721 22 00. Uppge tomt-nummer (och om nödvändigt beslutets diarienummer 2011-467-2).

Dispensen är förenad med ansvar – tänk på att ha släckmateriel framme och se till att eftersläcka ordentligt innan ni lämnar elden utan uppsikt important source.

Våra brunnar

Vi har då och då problem med för höga halter av radon, bakterier och metall i våra brunnar, vilket kan göra vattnet otjänligt. Här publicerar vi fortlöpande de analyser som görs på vattnet, så fort vi gör några.

Håll alltid utkik efter anslag vid respektive brunn samt i väntkuren vid Waxholmsbryggan.

Vattenanalyser

Minkfällor

Föreningen har minkfällor som medlemmarna kan låna. Dessa finns i brandstationen och där finns det även en lista där man kan markera att man lånat en fälla. Fällorna är numrerade.