Category Archives: Livet på ön

Information om grovsophämtning

Ni som har varit med de senaste gångerna vet att personalen ombord har påtalat att det har varit för mycket byggmaterial på vår brygga. Det brukar lösa sig, i våras blev vi av med allt material, men gången innan fick vi bära det som var kvar till Majbrasan.

Vi har pratat med SRV om regelverket.

Den mobila återvinningen är endast avsett för avfall från privathushåll och det är samma regler som för återvinningsstationerna.

https://www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/

https://www.srvatervinning.se/Privat/Har/Mobil_avc/

 Det finns inte så mycket vägledning avseende mängd utan de hänvisar till ”sunt förnuft”.

 Följande kan ej lämnas:

Gasflaskor och gastuber, Luftvärmepumpar, Båtar, svenska flaggor, Rökdetektorer, Fyrverkerier och smällare, Nödraketer och nödbloss, Sprängämnen, Vapen och ammunition
https://www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/Avfall-vi-ej-tar-emot/

 Om avfallet lämnas i förväg tänk på att

 • Märka allt avfall med sortering
  • Brännbart
  • Färgat / Ofärgat glas
  • Elektronik
  • Metall
  • Farligt avfall

 

 • Paketera avfallet väl så
  • förpackningen inte blir förstörd av regn
  • så ingen kan skada sig när det bärs ombord
 • Luta inte avfallet mot staketet vid bryggan
 • Om du själv inte kan närvara, se till att någon är på plats för att bära ombord ditt avfall och märk avfallet med

 

Om man har mycket byggavfall så kan man anlita Ö transporter som hämtar från egna bryggan och Söderorts kran & transport som transportera avfallet till återvinningscentralen.

Ö Transporter

Containers upp till 30m³. Färja med lastkapacitet 65 ton. Snabbgående båtar, kapacitet 3 ton med kran. Transporter byggvaror, jord, grus, sand, byggavfall, fordon, sophämtning mm. Pålning, muddring och bryggarbeten. Minigrävare, minidumper. Sophämtning, slamsugning. Sjö- och landtransporter.

Besöksadress Mästerlotsens väg 1, Dalarö

Telefon 08 501 50625

Mobil 070 624 0084

Fax 08 501 50217

 

Söderorts kran & transport

Diverse kranbilsjobb Maskin- och materialtransporter med lastbil och sophämtning med ”Dalarösäcken”.

Besöksadress Nämndövägen 23, Dalarö

Mobil 070 454 17 23

Epost info@soderortskran.se

Vattenanalyser Norra brunnen juli 2019

Tyvärr hjälpte inte de rekommenderade åtgärden för att få radonvärdet på Norra brunnen under gränsvärdet på 1.000 Bq/l. Värdet i vattnet taget direkt efter tratten ligger på 1.140 Bq/l (prov 1), provet taget ur öppen hink direkt på plats ligger på 1.050 Bq/l (prov 2), dvs marginellt över gränsvärdet.

Radon i vatten varken smakar eller luktar och är inte farligt att dricka. Då radon är en gas sjunker halten i vattnet när det kommer i kontakt med luften. ”Lufta” gärna vattnet utomhus innan användning.

Citat Strålskyddsmyndigheten:
”De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid och konsumerat en mindre mängd vatten. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga.”.

Vattenanalyser 2019

Årets vattenanalyser visar tjänligt vatten med vissa anmärkningar i Mittenbrunnen, Södra brunnen och Krokholmsbrunnen. Tyvärr ligger Norra brunnens radonvärden strax över gränsvärdet för tjänligt dricksvatten. Brunnsgruppen har, på inrådan av vår leverantör vidtagit några åtgärder för att uppnå en godkänd nivå. Fram till dess sitter ett anslag vid brunnen med informationen och en rekommendation för att reducera halten till dess att vi har löst problemet. Vi återkommer när det nya provresultatet har kommit.

Övriga provresultaten:

Mittenbrunnen

Södra brunnen

Krokholmen

 

Vattenanalyser 2018

Provresultaten, som i år omfattar både mikrobiologiska och kemiska analyser, visar att vi har tjänligt vatten i alla våra brunnar! Resultatet för radonvärdet på Mittbrunnen saknas p g a ett tekniskt problem och kommer att uppdateras så fort det är klart.

21/05/2018  Radonvärdet för Mittbrunnen är nu analyserad och ligger som förväntat under gränsvärdet, se kompletterande rapport;

Norra brunnen

Mittenbrunnen

Mittbrunnen radon

Södra Brunnen

Krokholmen

 

Postadresser

Så skriver du om du vill adressändra eller skicka post till Mefjärd:

Namn

Mefjärd följt av slutsifforna i tomtnumret (tex Mefjärd 12)

130 55 Ornö