Author Archives: admin

Mefjärdsjoggen 2018

Hjärtligt välkomna till Mefjärdsjoggen 2018!

Lördagen den 28 juli samlas vi, gammal som ung, på midsommarängen för årets upplaga av mefjärdsjoggen! Ta chansen att tillsammans med vänner gå eller springa över vår vackra ö. Det finns tre banor att välja mellan, kort (ca 400 m), medel (ca 3 km) och lång (ca 6 km).
Efter loppet samlas vi för en gemensam After Run och njuter av sommaren. Grillarna kommer att vara tända och du tar själv med det du vill äta och dricka.
Kort bana startar kl 15.30, medel och lång kl 16. Grillarna är varma från kl 17. Självklart är du välkommen på After Run även om du inte deltagit i loppet.
För att underlätta det administrativa får du gärna föranmäla dig till Sara på mail saral@kth.se men anmälan på plats går självklart lika bra!

Hälsningar från årets arrangörer                                                                                                 Sara och Lars Jonsson (1:76) med Karin och Jakob Skogholm (1:79)

PS. Har du kvar din nummerlapp sedan tidigare år? Ta med den så får du ditt personliga startnummer att använda år efter år!

Mefjärdsmössan

Ett utmärkt medlemsinitiativ att stödja vår insamling med:

#Mefjärdmössan – leveransklara till midsommar!
Mössan är marinblå och av beaniemodell i bomull (onesize) med Mefjärd 59o06’N 18o48’E tryckt i vitt.
Pris: 180 kr varav 40 kr skänks till Mefjärdsinsamlingen Rädda Östersjön!
Köp genom;
Cecilia Wristel, Mefjärd 1:83
cecilia.wristel@telia.com eller 070-734 42 82
Betalning via Swish eller kontant.

Skötseldag 16 juni kl 9-13

Lördagen 16 juni är det dags för årets andra skötseldag. Vi ska göra ängarna fina inför Midsommar och röja sly runt stigen söderut och på Krokholmen. Ta med kratta, grensax eller motorsåg och lämplig skyddsutrustning.

Som vanligt ses vi vid brandstationen kl 9 för arbetsfördelning och avslutar där med korvgrillning från kl 12 som alla är välkomna till, även de som inte arbetar denna dag.

Då vi har tillgång till flistuggen hela dagen skulle vi även behöva en mindre grupp som tar ett eftermiddagspass istället.

Vi skulle vilja be alla att fylla i formuläret om ert deltagande som nås här.

Tack!

 

Snart införs den nya Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps. Du behöver inte göra någonting utan kommer fortsatt finnas med i vårt föreningsregister. Mefjärds Sportstugeförening lagrar uppgifter om föreningens medlemmar och föreningens kunder för att kunna upprätthålla kontakten med dessa och kunna skicka information, kallelser, fakturor etc. Föreningen lagrar också de uppgifter som behövs för att kunna hantera den ekonomiska redovisning som bokföringslagen kräver.

Se förtydligande här.

Du kan närsomhelst kontakta styrelsen om du vill veta vilken information som finns om dig eller vill ha några personuppgifter ändrade.

Vattenanalyser 2018

Provresultaten, som i år omfattar både mikrobiologiska och kemiska analyser, visar att vi har tjänligt vatten i alla våra brunnar! Resultatet för radonvärdet på Mittbrunnen saknas p g a ett tekniskt problem och kommer att uppdateras så fort det är klart.

21/05/2018  Radonvärdet för Mittbrunnen är nu analyserad och ligger som förväntat under gränsvärdet, se kompletterande rapport;

Norra brunnen

Mittenbrunnen

Mittbrunnen radon

Södra Brunnen

Krokholmen

 

Skötseldag och Valborgsbrasa

Styrelsen har nöjet att inbjuda till årets första Skötseldag, måndagen 30 april kl 9 – 13 (Valborgsmässoafton)

Det ska samlas ris till brasan, röjas sly och eldas kvar liggande rishögar på lämpliga platser, om vädret tillåter. Ta med såg, motorsåg, grensax, skottkärra och skyddsutrustning.

Samling vid brandstationen.

Anmäl er gärna medels enkäten här.

Samma enkät skickas ut på olika väger, här på hemsidan, på Facebook och med e-post för att nå så många som möjligt, du behöver bara svara en gång.

Valborgsbrasan kommer tändas kl 21 på Valborgsmässoafton (30 april).

Vi firar med vårsånger, vårtal och Bojlers bål.

Välkomna!

Eldvakt till Valborgsbrasan

Den 30:e april är Valborgsafton som traditionsenligt inleder säsongen på Mefjärd med en stämningsfull stund med brasa, bål, sång och vårtal. Vi söker efter en ansvarsfull person som kan åta sig rollen som eldvakt till dess att elden har brunnit ut. Uppgiften räknas som beting och befriar därmed från vidare dagsverke i år. Om du är intresserad kontakta Peter Ubrig.