Author Archives: admin

Skötseldagar 2020

Följande datum kommer vi gemensamt ta hand om våra fina öar:

Söndagen 12 april kl 10-14  inkl korvlunch vid brandboden

Lördagen 13 juni kl 11-15  inkl korvlunch vid brandboden

Lördagen 22 augusti kl 13-17 med efterföljande grillning på Vaxholmsbryggan

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till de gemensamma grillningarna, även de som inte har deltagit i skötseldagen.

Medlemsavgift 2020

Enligt beslut på årsmötet 2020 ligger medlemsavgiften kvar på 3.000 kr.

Betala senast 30/4 till föreningens plusgiro 50 49 84 – 6, ange bara tomtnummer som referens.

Enkät om skärgårdsavfall

Utskick från Länsstyrelsen:

 Hej skärgårdsbor! 

Just nu genomför Länsstyrelsen Stockholm en enkätundersökning kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård. Syftet med enkäten är att undersöka hur avfallshanteringen fungerar på olika platser i skärgården och vad de som spenderar sin tid i skärgården tycker och tänker om skärgårdsavfall och hur det hanteras. Enkäten riktar sig därför till alla skärgårdsboende, både heltid-, deltid- och fritidsboende, samt företagare i skärgården. Bland frågorna får du ta ställning till hur du upplever olika delar av avfallssystemet – från hushållsavfall till grovsopor och farligt avfall. 

Enkätundersökningen är en del i en förstudie kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård som genomförs för att kartlägga nuläget. Enkäten är en möjlighet för dig som vistas i skärgården att berätta om hur det ser ut på just din ö och lämna förslag på åtgärder. Enkäten är öppen fram till och med den 31 januari 2020. 

Enkäten finns tillgänglig på: www.webropol.com/s/avfall 

Stort tack för att du vill delta! 

Länsstyrelsen Stockholm

Vinterbrunnar

Efter flera frostnätter den senaste tiden har brunnsgruppen nu förberett brunnarna för vintersäsongen.

Mellanbrunnen har kopplats om så att vattnet inte går via filtren och det kan därför vara lite missfärgat. Vattnet är godkänt med anmärkning.

Krokholmsbrunnen har också kopplats om så att vattnet inte passerar genom filtren, det innebär att det vattnet är OTJÄNLIGT.

Norra brunnen har nu påkopplade frostvakter och värmekabel i utloppsröret.. Filtren i den byttes i mitten av oktober så vår förhoppning är att den även denna vinter ska leverera gott vatten.

BORTPLOCKNING AV GAMMAL SJÖKABEL

Under vecka 41 kommer ett företag i uppdrag av Telia plocka upp en gammal sjökabel som inte längre används. Detta sker på Mefjärds östra sida, ungefär i höjd med Södra brunnen. De kommer att arbeta från sjön men även gräva några meter på land.

Hälsningar från styrelsen.

Information om grovsophämtning

Ni som har varit med de senaste gångerna vet att personalen ombord har påtalat att det har varit för mycket byggmaterial på vår brygga. Det brukar lösa sig, i våras blev vi av med allt material, men gången innan fick vi bära det som var kvar till Majbrasan.

Vi har pratat med SRV om regelverket.

Den mobila återvinningen är endast avsett för avfall från privathushåll och det är samma regler som för återvinningsstationerna.

https://www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/

https://www.srvatervinning.se/Privat/Har/Mobil_avc/

 Det finns inte så mycket vägledning avseende mängd utan de hänvisar till ”sunt förnuft”.

 Följande kan ej lämnas:

Gasflaskor och gastuber, Luftvärmepumpar, Båtar, svenska flaggor, Rökdetektorer, Fyrverkerier och smällare, Nödraketer och nödbloss, Sprängämnen, Vapen och ammunition
https://www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/Avfall-vi-ej-tar-emot/

 Om avfallet lämnas i förväg tänk på att

 • Märka allt avfall med sortering
  • Brännbart
  • Färgat / Ofärgat glas
  • Elektronik
  • Metall
  • Farligt avfall

 

 • Paketera avfallet väl så
  • förpackningen inte blir förstörd av regn
  • så ingen kan skada sig när det bärs ombord
 • Luta inte avfallet mot staketet vid bryggan
 • Om du själv inte kan närvara, se till att någon är på plats för att bära ombord ditt avfall och märk avfallet med

 

Om man har mycket byggavfall så kan man anlita Ö transporter som hämtar från egna bryggan och Söderorts kran & transport som transportera avfallet till återvinningscentralen.

Ö Transporter

Containers upp till 30m³. Färja med lastkapacitet 65 ton. Snabbgående båtar, kapacitet 3 ton med kran. Transporter byggvaror, jord, grus, sand, byggavfall, fordon, sophämtning mm. Pålning, muddring och bryggarbeten. Minigrävare, minidumper. Sophämtning, slamsugning. Sjö- och landtransporter.

Besöksadress Mästerlotsens väg 1, Dalarö

Telefon 08 501 50625

Mobil 070 624 0084

Fax 08 501 50217

 

Söderorts kran & transport

Diverse kranbilsjobb Maskin- och materialtransporter med lastbil och sophämtning med ”Dalarösäcken”.

Besöksadress Nämndövägen 23, Dalarö

Mobil 070 454 17 23

Epost info@soderortskran.se

Årets sista skötseldag 17 augusti kl 13-17

Samling vid brandstationen som vanligt. Start kl 13. Ta med grensax, kratta, skottkärra och ev motorsåg. Ett tips är att klä sig i långbyxor och kängor/stövlar.

Vi ska bland annat röja sly, tugga flis, klippa diken, reparera Östra bryggan och kratta ängarna.

Efter avslutat arbete blir det gemensam grillning på Västra bryggan, dit alla är välkomna, även de som inte deltagit under dagen!

OSA senast 10 augusti, för skötseldagen, klicka här: Skötseldagsanmälan.

OSA för grillkvällen, klicka här: Grillkvällanmälan.

Välkomna!

Vattenanalyser Norra brunnen juli 2019

Tyvärr hjälpte inte de rekommenderade åtgärden för att få radonvärdet på Norra brunnen under gränsvärdet på 1.000 Bq/l. Värdet i vattnet taget direkt efter tratten ligger på 1.140 Bq/l (prov 1), provet taget ur öppen hink direkt på plats ligger på 1.050 Bq/l (prov 2), dvs marginellt över gränsvärdet.

Radon i vatten varken smakar eller luktar och är inte farligt att dricka. Då radon är en gas sjunker halten i vattnet när det kommer i kontakt med luften. ”Lufta” gärna vattnet utomhus innan användning.

Citat Strålskyddsmyndigheten:
”De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid och konsumerat en mindre mängd vatten. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga.”.

Välkomna till MEFJÄRDSJOGGEN 2019

Lördag 6 juli från kl 11.00

Den 6 juli samlas vi, gammal som ung, på midsommarängen för årets upplaga av Mefjärdsjoggen! Ta chansen att tillsammans med vänner gå eller springa över vår vackra ö. Nytt för i år är stavgångsklassen som startar 15 minuter efter löparklasserna!

Efter loppet samlas vi för en gemensam Picnic och njuter av sommaren.

Du tar själv med det du vill äta och dricka.

Kort bana, 400 m, startar kl 11.00

Medel bana, ca 3 km, kl 11.15

Lång bana, ca 6 km, kl 11.15

Stavgång, ca 3 km, kl 11.30

Självklart är du välkommen på picknick även om du inte deltagit i loppet.

För att underlätta det administrativa får du gärna föranmäla dig till Sara på mail saral@kth.se men anmälan på plats går självklart lika bra!